Kućni priključci

U albumima koje možete naći na ovoj stranici prikazali smo vam neke od naših radova vezanih za izmeštanje postojećih i ugradnju novih električnih priključaka.

Vlade Petronijević

Električni priključak, Repetitor Telekom Srbija, Lokacija Ramaćski vis

Ugradnja novog priključka MO2 sa 2 merna uređaja za daljinsko očitavanje na objektu repetitor Telekom Srbije. Lokacija terena je Ramaćski vis.
 
Iako su svi bili ubeđeni i sigurni da se taj posao ne može odraditi tako lako, zbog same lokacije i pristupačnosti terena gde se nalazi sam repetitor, ovo je bio jedan od manjih izazova za našu firmu “Napon Mont” DOO Kragujevac.
 
Naravno, mi smo ovaj posao završili vrlo brzo, uspešno, kvalitetno kao i uvek. 
Zato, uvek sa nama, Vaš posao je u sigurnim rukama. 

Izmeštanje starih električnih priključaka iz unutrašnjosti stambenih objekata na javnu površinu odnosno mrežni stub

Proces rada:

  1. Skitanje starih električnih brojila i postavljanje škaro kleme na mesto starog brojila
  2. Skidanje – zamena PVC provodnika i ugradnja novog SKS samonosećeg kabla 4x16mm2 od stambenog objekta do mrežnog stuba i mernog ormana MO2 ili MO4 (od brojila domaćinstava koja se izmeštaju zavisi koji merni orman se ugrađuje)
  3. U MRO se ugrađuju digitalna brojila sa daljinskim očitavanjem.

Ugradnja kućnih priključaka na teritoriji ED Kragujevac

Izmeštanje i postavljanje električnih priključaka na teritoriji ED Kragujevac

Izmeštanje starih električnih kućnih priključaka iz unutrašnjosti stambenog objekta na javnu povrišinu, odnosno na mrežni stub, sa zamenom starih PVC provodnika i starog kućnog brojila, postavljanjem novog SKS samonosećeg kabla 4x16mm2 od stambenog objekta do mrežnog stuba i ugradnjom tipskog MRO sa digitalnim brojilom za daljinsko očitavanje.

Ugradnja kućnih priključaka na teritoriji ED Kragujevac