Seča šuma i rastinja

U albumima koje možete naći na ovoj stranici prikazali smo vam neke od naših radova vezanih za seču šuma i rastinja ispod EEO – nadzemnih vodova mreža 

Vlade Petronijević

Seča rastinja i krupnog deveta ispod mreža dalekovoda 35kV Teritorija Elektortimoka Zaječar

Seča šuma i rastinja ispod EEO na teritoriji ED Despotovac