Vodovi 0,4kV

U albumima koje možete naći na ovoj stranici prikazali smo vam neke od naših radova vezanih za izgradnju i sanaciju podzemnih i nadzemnih vodova 0,4 kV.

Vlade Petronijević

Izvodjenje radova u TS - Povezivanje napona sa poluindirektnim ormarom,sa predhodnim suvim otvaranjem kabla 4x150mm2, ugradnjom zavrsnice kabla sa papučicom, kacenje na izvod u TS i pustanjem napona. Mesto izvođenja radova "Javno Komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac"

Radovi na teritoriji ED Kragujevac na izgradnji slobodnostojećeg ormana i priključnih kablovskih vodova 1kV

Izgradnja novog priključnog mernog mesta 1kV, na teritoriji ED Kragujevac, poslovnica Rača