Poštovani posetioci i potencijalni saradnici,

Nadam se da ćete na našem sajtu naći sve potrebne informacije i da ćete Vaš posao prepustiti našoj firmi, jer SAMO SA NAMA, VAŠ POSAO JE U SIGURNIM RUKAMA.

Direktor

Vlade Petronijević

Vlade Petronijević

Misija

Stalnim investiranjem, u materijalne i intelektualne segmente, odgovaramo zahtevima naših kupaca kvalitetnim proizvodima i uslugama kroz partnerski odnos sa klijentima, zasnovanim na međusobnom poverenju i želji da sve što zajednički izgradimo bude na zadovoljstvo čitave zajednice.

Vizija

Da postanemo jedan od regionalnih lidera u elektroenergetici, posvećeni razvoju najviših standarda kvaliteta, kao i uzor ostalim kompanijama u regiji i okolini, kako implementacijom najnovijih tehnoloških dostignuća, tako i obezbeđenjem socijalne i ekološke svesti.

Usluge koje pružamo

Firma „Napon Mont“ d.o.o Kragujevac ima veliko iskustvo u obavljanju sledećih poslova:

Vodovi 0,4kV

Izgradnja i sanacija podzemnih i nadzemnih vodova 0,4 kV

Vodovi 10kV

Izgradnja i sanacija podzemnih i nadzemnih vodova 10kV

Trafo stanice

Izgradnja i sanacija trafo stanica 10/0.4kV - 20/0.4kV

Kućni priključci

Izmeštanje postojećih i ugradnja novih električnih priključaka.

Elektro instalacije

Ugradnja ili zamena celokupne elektro instalacije za sve stambene ili poslovne prostore

Javna rasveta

Održavanje rasvete, zamena stare ulične rasvete novim LED panelima

Osvetljenje objekata

Osvetljenje eksterijera i enterijera stambenih zgrada, poslovnih i privatnih objekata, bilborda

Seča šuma i rastinja

Seča suma i rastinja ispod EEO - nadzemnih vodova mreža